Lind
 

re-iron Project

 
nit-dubbel.jpg
 

Nya möjligheter
inom arkitekturen

Re-iron är initierat som ett samarbete mellan det Köpenhamnsbaserade arkitektföretag Thi & Dencker och smeden Jokum Lind Jensen.

Syftet med projektet är att återinföra smideshandverket och smidet inom skandinavisk arkitektur genom att utveckla samtida arkitektoniska svar på smidets användning. Vi vill undersöka hur de hantverksmässiga traditionerna och teknikerna kan re-definieras och tillämpas till en modern estetik och byggprocess så att smidet återigen kan ingå i olika byggnadsdelar och arkitektoniska lösningar.

Den omedelbara fokusen i projektets första fas har varit att definiera ett formspråk och en estetik, utifrån vilken jag som smed har kunnat göra en rad exemplen. Exemplen är i sig inte färdiga formelement, men är tänkta som en utgångspunkt för en diskussion, Dem är på sätt och vis ett försök på att bädda in traditionella tekniker i ett modernt arkitekturformspråk. Alla exemplen är relaterade till designmöjligheter kring vanliga stålobjekt inom arkitekturen, som till exempel grindar, räcken, trappräcken, galler eller ledstänger.

 
 

Rendering Thi & Dencker

 

Som utgångspunkt för designprocessen för dessa exempel har vi formulerat en rad olika egenskaper som vi menar är viktiga båda i relation till estetik och produktion:

  • formspråket ska vara omedelbart estetiskt tilltalande för ett flertal inom arkitektyrket.

  • objekten ska ha en hög grad av tydlig hantverksmässig kvalité.

  • formspråket ska vara enkelt och tydligt samt ge möjligheter för en stor variation i uttryck och design inom få och enkla tekniker.

  • objekten ska vara möjligt att tillverka relativt snabbt och enkelt utan att tappa bort den hantverksmässiga kvalitén.

  • objekten ska kunna ingå som en likvärdig del av den generella nutida arkitekturen.

 

Rumd hål

 

Nit

 

Rendering Thi & Dencker

 
Nit rund

Nit rund

 

Svep platt

 

Vi har valt att fokusera på tre traditionella samlingar/tekniker som vi tycker talar till oss om traditionen, om hantverket och smidesteknikerna, och om materialets plasticitet och möjligheter. Dessa har tidlösa estetiska kvalitéer som omedelbar kan ingå i ett modernt formspråk och är samtidig konstruktionsmässigt lika starka och hållbara som modern elektrosvetsning.

De tre teknikerna är niten, svepet, och det rymda hålet.

 

Nit rekangulär

 

Vi har också försökt att balansera de olika delarna i objekten i relation till varandra utifrån estetiska värderingar och inte, som det oftast är inom industrin, utifrån vilka materialdimensioner som är de minsta möjliga som det går att använda om man ska bemöta olika standardiseringskrav och kvalitésnormer.